Hội nghị phát động và ký kết Giao ước thi đua năm 2020 của khối Thi đua Văn hóa - Xã hội

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Lê Đoài, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, có lãnh đạo, công chức phục trách công tác thi đua, khen thưởng các đơn vị thuộc Khối thi đua và lãnh đạo Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh.

Năm 2020 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thành kế hoạch 5 năm 2016-2020; năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp; năm có nhiều ngày kỷ niệm trọng đại của đất lước như: Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020), 45 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2020), 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020), 75 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945-2020). Quán triệu chủ đề thi đua năm 2020 của tỉnh “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, đoàn kết, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, kế hoạch giai đoạn 2016-2020; tổ chức thành công Đại hội các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX nhiệm kỳ 2020-2025”, căn cứ công văn 77/UBND-VP8 ngày 25/02/2020 của UBND tỉnh về tổ chức phát động, triển khai phong trào thi đua năm 2020, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, khối Văn hóa Xã hội đã nhất trí thông qua các phong trào thi đua, nhiệm vụ trọng tâm của các cơ quan, đơn vị trong khối và tiêu chí chấm điểm thi đua của khối năm 2020.

Đ/c Trần Lê Đoài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Lê Đoài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đánh giá cao những kết quả mà các đơn vị của Khối thi đua đã đạt được, góp phần hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2019 và nhấn mạnh cần cụ thể hóa những nội dung, tiêu chí, phương pháp và hình thức thi đua năm 2020 cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị để tổ chức thực hiện mang lại hiệu quả cao nhất; thông qua đó phát hiện kịp thời, biểu dương tại Đại hội thi đua, Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, nhân rộng gương điển hình để mọi người biết đến, học tập và làm theo. Đối với tiêu chí chấm điểm thi đua của khối cũng cần thống nhất, cụ thể hóa các tiêu chí làm căn cứ cuối năm chấm điểm, bình xét, suy tôn các đơn vị trong khối.

Đ/c Trần Lê Đoài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho 02 tập thể  Đài Phát thanh - Truyền hình, Sở Giáo dục và Đào tạo

Thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Bằng khen UBND tỉnh cho 02 tập thể trong khối là Đài Phát thanh - Truyền hình và Sở Giáo dục và Đào tạo, đã có thành tích xuất sắc trong năm 2019.

Đ/c Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh phát động phong trào thi đua của Khối thi đua Văn hóa - Xã hội năm 2020

Tại Hội nghị, đồng chí Giám đốc Đài Phát thanh – Truyền hình, đơn vị Khối trưởng đã phát động phong trào thi đua năm 2020 của Khối. Các đơn vị trong Khối thi đua Văn hóa – Xã hội đã nhất trí cao với nội dung đơn vị Khối trưởng phát động và thống nhất ký kết giao ước thi đua năm 2020./.

VĂN PHÒNG SỞ

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 17
Hôm qua : 18
Tháng 04 : 141
Năm 2020 : 2.648